7 câu Kinh Thánh về áp lực thế gian

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. (Thi Thiên 1:1-2) Dưới đây là…

7 câu Kinh Thánh về người lãnh đạo

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – “Nhưng giữa các con thì không phải vậy. Trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ, còn ai muốn đứng đầu trong các con thì phải làm nô lệ cho mọi người. Vì Con Người đã đến không phải để được…

10 câu Kinh Thánh đem lại sự khích lệ

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Kinh Thánh có rất nhiều câu khích lệ mà việc đọc và nhớ được thật là một phước hạnh. Dưới đây là 10 câu Kinh Thánh yêu thích của tôi từ cả sách Cựu Ước và Tân Ước, đem lại sự khích lệ, hi vọng, an…

Cropped image of people holding hands and praying

Cầu nguyện con trở về

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Cha của chúng ta trên thiên đàng yêu thích việc nhận lấy những đời sống dường như vô vọng, giống như tôi đã từng, và bày tỏ chính mình Ngài đầy lòng thương xót và quyền năng. Hãy ban cho con bạn món quà của lời cầu…

happy man standing on the beach

Vui mừng khi Chúa sử dụng người khác

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – “Lạy Đức Giê-hô-va, vì lòng nhân từ và đức thành tín của Ngài, Nguyện vinh quang không thuộc về chúng con, không thuộc về chúng con, nhưng đáng thuộc về danh Ngài!” (Thi Thiên 115:1) Tôi có một người bạn tên Tom, người đã ở trong…

15 câu Kinh Thánh tuyệt vời từ Phúc Âm

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Bốn sách Phúc Âm là những sách đặc biệt trong Kinh Thánh. Đương nhiên nó không quan trọng hơn hay kém quan trọng hơn các sách khác, nhưng nó đặc biệt bởi trước giả là những người biết Chúa Giê-xu cách cá nhân. Những sách này…

Học Cách Yêu Những Người Khó Yêu

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Kinh Thánh nói về điều này rất rõ ràng. Là những Cơ Đốc nhân chúng ta phải yêu người khác. Nhưng với những người  có vẻ thực sự khó gần thì sao? Chúng ta yêu họ như thế nào? Có nhiều kiểu người khó gần. Người…

Người Lãnh Đạo Nói Gì?

HoiThanhGiaoUoc.vn – Lời nói, lời nói, lời nói! Lời nói ở khắp mọi nơi, được mọi người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Vậy còn người lãnh đạo thì sao? Tất nhiên họ cũng nói. Nhưng cách nói của họ khác. Từ ngữ của họ sâu sắc, và rất có sức thuyệt phục cùng…