Làm thế nào để biết Chúa ?

Bạn được tạo dựng để biết Chúa một cách cá nhân – để có mối quan hệ với Ngài, thông qua Con duy nhất của Ngài, là Chúa Giê-xu. Vậy làm thế nào để bạn bắt đầu mối quan hệ với Chúa Giê-xu ?

Nhận ra bạn là một tội nhân

Trong cuộc sống, dù chúng ta cố gắng sống tốt đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn sẽ rơi vào hoàn cảnh khốn khổ khi trở thành người tốt. Tất cả là vì chúng ta đều là tội nhân. Kinh Thánh chép rằng: Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Chúng ta không thể tự trở thành người mong muốn nếu không có Chúa Giê-xu.

Nhận biết Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá cho bạn

Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Giê-xu vì chúng ta chịu chết. Đây là Tin Mừng, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài đến và chết trên thập tự, mặc dù chúng ta không xứng đáng.

Ăn năn tội lỗi của bạn

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng hãy ăn năn tội lỗi của bạn và quay về với Chúa, để tội lỗi của bạn được xóa sạch. Thay vì chúng ta chạy trốn khỏi Chúa, hãy chạy đến bên Ngài.

Tiếp nhận Chúa Giê-xu bước vào cuộc đời bạn

Trở thành một Cơ đốc nhân không đơn thuần chỉ là tin vào một tôn giáo hoặc đi lễ tại nhà thờ. Nhưng đó là một cuộc đời được Chúa Giê-xu ngự vào trong lòng bạn. Chúa Giê-xu phán nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy…Nếu bạn muốn có một mối quan hệ với Chúa Giê-xu, bạn hãy cầu nguyện theo những lời sau đây, Ngài sẽ bước vào trong tấm lòng của bạn.

Chúa ơi, con biết con là một tội nhân. Con tin rằng Ngài đã chết vì tội lỗi của con. Ngay bây giờ, con từ bỏ tội lỗi của mình, xin Ngài tiếp nhận con và ngự vào lòng con. Con tin rằng Ngài là Cứu Chúa của cuộc đời con. Cảm ơn Ngài đã cứu con. Amen.