Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam - Vietnam Evangelical Covenant Church (VECC) là một Cộng đồng Tin Lành chính thống hoạt động độc lập và phi hệ phái với tôn chỉ Kính Chúa Yêu Người, tôn trọng và tuân thủ Pháp luật, luôn Tìm cầu Bình An và Hưng thịnh cho Đất nước theo Kinh Thánh dạy.

ĐỨC CHÚA TRỜI

Chúng tôi tin vào duy một Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo muôn vật, thánh khiết, tuyệt hảo, và vĩnh viễn tồn tại trong huyền nhiệm Ba Ngôi Hiệp Một: ĐỨC CHÚA CHA, ĐỨC CHÚA CON, và ĐỨC CHÚA THÁNH LINH. Với sự hiểu biết vô tận và quyền phép tể trị tối cao, Đức Chúa Trời đã chủ đích đầy nhân hậu từ trước vô cùng để cứu chuộc một dân cho riêng Ngài và để làm mới lại muôn vật vì Vinh quang của chính Ngài.

KINH THÁNH

Chúng tôi tin Kinh Thánh là Lời Truyền phán của Đức Chúa Trời, gồm Cựu ước và Tân ước. Là Lời CHÚA được thần cảm qua con người, Kinh Thánh không hề có sai sót trong các bản viết nguyên gốc, là sự bày tỏ trọn vẹn về ý định của Ngài liên quan đến sự cứu rỗi, và là bản văn có thẩm quyền cao nhất được ban cho loài người để soi sáng mọi lĩnh vực. Do đó, con người cần phải tin vào mọi điều Kinh Thánh dạy, vâng theo mọi điều Kinh Thánh răn bảo, và vững tin vào mọi lời hứa trong Kinh Thánh.

LOÀI NGƯỜI

Chúng tôi tin Đức Chúa Trời đã tạo dựng A-đam và Ê-va theo ảnh tượng của Ngài, nhưng họ đã phạm tội khi bị Satan cám dỗ. Cùng dòng dõi A-đam nên mọi người đều là các tội nhân theo bản chất và theo ý riêng, bị xa cách Đức Chúa Trời, và chịu cơn thịnh nộ của Ngài. Lối thoát duy nhất cho con người là hạ mình đón nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu Christ, như vậy mỗi người mới được cứu thoát, được hòa giải và được đổi mới.

CHÚA GIÊ-XU CHRIST

Chúng tôi tin Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời Nhập thể, hoàn toàn là Chúa Trời và hoàn toàn là Người, một Thân vị với Bản chất kép. Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si mà người Do Thái mong chờ – Ngài được thụ thai bởi Đức Thánh Linh, được hạ sinh qua Nữ Đồng Trinh Mary. Người đã sống một cuộc đời vô tội, bị hành quyết đóng đinh trên cây thập tự theo lệnh của Bôn-xơ Phi-lát, thật sự đã sống lại từ kẻ chết, được cất lên trời và ngự bên hữu Đức Chúa Cha, là Thầy Tế lễ Tối cao và Đấng Biện hộ của mọi người tin.

CÔNG VIỆC CỦA ĐẤNG CHRIST

Chúng tôi tin Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đấng đại diện và thay thế, đã đổ huyết trên cây thập tự làm sinh tể hoàn hảo, tuyệt đối trọn vẹn thay cho tội lỗi của chúng ta. Cái chết đền tội và sự phục sinh khải hoàn của Người tạo nên nền tảng cứu rỗi duy nhất.

CHÚA THÁNH LINH

Chúng tôi tin Chúa Thánh Linh làm tất cả để tôn vinh Chúa Giê-xu Christ. Ngài cáo trách thế gian về tội lỗi. Ngài đổi mới các tội nhân và trong Chúa Thánh Linh họ được Báp-têm để trở nên hiệp nhất với Đấng Christ và được nhận làm con cái có quyền thừa kế trong gia đình của Đức Chúa Trời. Ngài cũng cư ngụ bên trong, soi sáng, hướng dẫn, trang bị và truyền sức cho người tin để họ sống và phục vụ ngày càng giống Chúa Giê-xu Christ hơn.

HỘI THÁNH

Chúng tôi tin Hội Thánh thật bao gồm tất cả những người đã được xưng công chính nhờ ân điển và bởi đức tin vào duy Chúa Giê-xu. Họ được trở nên hiệp nhất bởi Chúa Thánh Linh vào trong thân thể của Đấng Christ, mà Ngài là Đầu của Thân. Hội Thánh thật được thể hiện trong các Hội Thánh địa phương, nơi chỉ các tín đồ thành tâm mới là thành viên thực chất. Chúa Giê-xu truyền lệnh thực hiện hai Thánh lễ Báp-têm và Tiệc Thánh vốn biểu đạt giá trị hữu hình và vô hình của Phúc Âm. Mặc dù hai Thánh lễ này không phải là phương tiện cứu rỗi, khi Hội Thánh cử hành trong đức tin chân thật, các Thánh lễ này xác nhận và nuôi dưỡng tâm linh người tin.

NẾP SỐNG CƠ ĐỐC

Chúng tôi tin rằng ân điển xưng công chính của Đức Chúa Trời không thể tách rời khỏi mục đích và quyền năng thánh hóa của Ngài. Đức Chúa Trời truyền lệnh cho chúng ta phải hết lòng yêu kính Ngài và người khác, và sống bày tỏ đức tin của mình một cách chu đáo với nhau, thể hiện lòng trắc ẩn với người nghèo khó và sự công bằng cho người bị áp bức. Nhờ Lời Chúa, quyền phép của Thánh Linh và lời cầu nguyện tha thiết trong Danh Chúa Giê-xu, chúng ta phải chiến cự lại các lực lượng tà linh tối tăm. Vâng phục Đại mạng lệnh của Đấng Christ, chúng ta phải làm công tác môn đồ hóa mọi dân tộc, luôn luôn làm chứng về Phúc Âm qua lời nói và hành động.

ĐẤNG CHRIST TRỞ LẠI

Chúng tôi tin Chúa Giê-xu Christ sẽ sớm đích thân trở lại trong thân thể một cách vinh quang. Thời điểm Đấng Christ trở lại thế giới thì duy chỉ có Đức Chúa Trời biết, do đó đòi hỏi nơi người tin sự mong ngóng liên tục như là niềm hy vọng vinh quang, thôi thúc người tin sống đời sống tin kính, phục vụ hết mình và nhiệt thành loan báo Tin lành.

SỰ ĐÁP ỨNG VÀ ĐỊNH MỆNH VĨNH CỬU

Chúng tôi tin Đức Chúa Trời truyền lệnh mọi người mọi nơi khẩn trương tiếp nhận Tin Lành qua việc đến với Ngài, ăn năn tội và tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến người chết sống lại và phán xét thế gian, người không chịu tin sẽ chịu đoán phạt và chịu khổ hình vĩnh viễn, còn người tin cậy sẽ hưởng phúc lành và niềm vui bất tận với Chúa trong Trời mới Đất mới, để sống ca ngợi ân sủng vinh quang sống động của Ngài mãi mãi. Amen.