Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam - Vietnam Evangelical Covenant Church (VECC) là một Cộng đồng Tin Lành chính thống hoạt động độc lập và phi hệ phái với tôn chỉ Kính Chúa Yêu Người, tôn trọng và tuân thủ Pháp luật, luôn Tìm cầu Bình An và Hưng thịnh cho Đất nước theo Kinh Thánh dạy.

KHẢI TƯỢNG

Nhìn thấy một cộng đồng môn đồ Sống Môn Đồ Có Chủ Đích, tạo ra môn đồ trong gia đình và nhóm nhỏ, hướng tới biến đổi đời sống tại Việt Nam và xa hơn.

SỨ MỆNH

Tôn kính Chúa qua việc Sống Môn Đồ Có Chủ Đích và tạo ra nhiều môn đồ chân thật để giành lại thế giới cho Đấng Christ.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Siêng Năng – Mối quan hệ – Đức Tin – Chân lý – Cầu nguyện – Để lại Di Sản.