Học Cách Yêu Những Người Khó Yêu

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Kinh Thánh nói về điều này rất rõ ràng. Là những Cơ Đốc nhân chúng ta phải yêu người khác. Nhưng với những người  có vẻ thực sự khó gần thì sao? Chúng ta yêu họ như thế nào? Có nhiều kiểu người khó gần. Người…