15 câu danh ngôn của người nữ tin kính

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Cũng như người nam, trong suốt lịch sử đã có rất nhiều người nữ tin kính. Có đôi lúc lời nói hay việc làm của họ không được ghi giữ lại; nhưng ngày hôm nay chúng ta biết đến và được tiếp cận với những lời nói khôn ngoan của…