16 câu danh ngôn tuyệt vời về Tân Ước

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Tân Ước là một phần của Lời Chúa và nó cũng quan trọng như Cựu Ước. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta vui mừng trong Tân Ước vì nó phác họa cuộc đời Chúa Giê-xu, Hội Thánh đầu tiên và minh họa cách chúng ta là con cái Chúa…

15 câu danh ngôn của người nữ tin kính

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Cũng như người nam, trong suốt lịch sử đã có rất nhiều người nữ tin kính. Có đôi lúc lời nói hay việc làm của họ không được ghi giữ lại; nhưng ngày hôm nay chúng ta biết đến và được tiếp cận với những lời nói khôn ngoan của…