Người Lãnh Đạo Nói Gì?

HoiThanhGiaoUoc.vn – Lời nói, lời nói, lời nói! Lời nói ở khắp mọi nơi, được mọi người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Vậy còn người lãnh đạo thì sao? Tất nhiên họ cũng nói. Nhưng cách nói của họ khác. Từ ngữ của họ sâu sắc, và rất có sức thuyệt phục cùng…