10 câu Kinh Thánh đem lại sự khích lệ

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Kinh Thánh có rất nhiều câu khích lệ mà việc đọc và nhớ được thật là một phước hạnh. Dưới đây là 10 câu Kinh Thánh yêu thích của tôi từ cả sách Cựu Ước và Tân Ước, đem lại sự khích lệ, hi vọng, an…