Cropped image of people holding hands and praying

Cầu nguyện con trở về

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Cha của chúng ta trên thiên đàng yêu thích việc nhận lấy những đời sống dường như vô vọng, giống như tôi đã từng, và bày tỏ chính mình Ngài đầy lòng thương xót và quyền năng. Hãy ban cho con bạn món quà của lời cầu…

happy man standing on the beach

Vui mừng khi Chúa sử dụng người khác

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – “Lạy Đức Giê-hô-va, vì lòng nhân từ và đức thành tín của Ngài, Nguyện vinh quang không thuộc về chúng con, không thuộc về chúng con, nhưng đáng thuộc về danh Ngài!” (Thi Thiên 115:1) Tôi có một người bạn tên Tom, người đã ở trong…