Thánh lễ Báp-tem ngày 10/04/2022

Tạ ơn Chúa, vào tối Chúa Nhật ngày 10/4/2022, Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam đã vui mừng tổ chức Thánh lễ Báp-tem cho 7 anh chị em tân tín hữu tại VECC – Điểm Long Biên. Các ứng viên viên cầu Báp-tem là những tín hữu trải đều từ các Điểm Giao…

HTTL Giao ước Việt Nam – Điểm Thanh Xuân chuẩn bị Giáng Sinh với những hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng.

VECC – Lễ Giáng Sinh năm nay, HTTL Giao ước Việt Nam – Điểm Thanh Xuân đã chuẩn bị 120 suất quà cho người có hoàn cảnh đặc biệt, những người đơn chiếc. Mùa Giáng Sinh năm nay CHÚA muốn bày tỏ Ngài là Đấng Cứu Nạn cho nhiều người, với chủ đề “Đấng Cứu…

Những Ngày Gian Khó Sẽ Qua

VECC – Đến chia sẻ với những cảnh đời đang lâm cảnh khó khăn, chắc hẳn mỗi người mang một ý hướng và tâm tình khác nhau. Còn riêng với chúng tôi, chúng tôi đã cảm nhận rằng “NHỮNG NGÀY GIAN KHÓ SẼ QUA”. Trong chuyến đi “Những ngày gian khó sẽ qua” đến với…