HTTL Giao ước Việt Nam – Điểm Thanh Xuân chuẩn bị Giáng Sinh với những hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng.

VECC – Lễ Giáng Sinh năm nay, HTTL Giao ước Việt Nam – Điểm Thanh Xuân đã chuẩn bị 120 suất quà cho người có hoàn cảnh đặc biệt, những người đơn chiếc. Mùa Giáng Sinh năm nay CHÚA muốn bày tỏ Ngài là Đấng Cứu Nạn cho nhiều người, với chủ đề “Đấng Cứu…