Hàng trăm bộ quần áo phòng chống dịch Covid được hỗ trợ cho Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang

VECC – Tiếp nối với hành trình sẻ chia yêu thương của Mục vụ Phát triển Cộng đồng thuộc Hội thánh Tin lành Giao ước Việt Nam tới những người đang chịu ảnh hưởng bởi đại dịch covid gây ra đã được triển khai trong tháng 5 vừa qua tới một số người dân đang…

Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi ba điều

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Khi người ngoại hỏi bạn về Đức Chúa Trời, bạn thường trả lời họ như thế nào? Ngài là tình yêu thương, Ngài là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của loài người. Nhưng đôi khi chúng ta quên mất thần tính của Đức Chúa Trời và vô tình giới hạn Ngài theo cách chúng ta muốn. Trong bài viết này sẽ giúp bạn nhận thức ra 3 điều cho thấy Đức Chúa Trời không bao giờ bị giới hạn.