Dâng Thân Thể Mình Cho Chúa

VECC – Chúng ta chỉ có thể được thay đổi hoàn toàn và trọn vẹn bởi quyền năng Lời Đức Chúa Trời. Rô-ma 12:1 giúp chúng ta nhận biết nguyên tắc biến đổi cho cuộc đời của chúng ta. “Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh…

people standing on shore during golden hour

Những câu Kinh Thánh về Gia Đình

VECC – Được sự cho phép sử dụng ý tưởng nội dung từ tổ chức Salem Web Network, Ban Truyền Thông Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam xin phép chia sẻ cùng Quý vị & các bạn danh sách những câu gốc được phân loại theo chủ đề trong Kinh Thánh (Bản dịch hiệu…