10 Lời Khuyên Dành Cho Cha Mẹ

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Nuôi dạy con cái là một trong những niềm vui và trách nhiệm lớn nhất trong cuộc sống. Có những điều tuy nhỏ bé nhưng lại mang lại cho chúng ta sự khiêm tốn và phần thưởng lớn trong cuộc sống. Mặc dù tôi tự thấy mình…