Hôn nhân giống một khu vườn

VECC – Khu vườn ấy cần sự chú tâm chăm sóc và vun xới. Khi cỏ dại mọc lên, chúng phải bị nhổ bật gốc ngay lập tức, nếu không chúng sẽ mọc trở lại, cuối cùng vượt lên, giết chết khu vườn.   Vậy chúng ta sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng cuộc hôn…