Khi con sợ hãi

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Khi nỗi sợ hãi đến bạn biết mình cần hướng về đâu rồi. Bạn biết giọng nói mình cần nghe, giọng nói đem đến sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết; và Ngài nói với bạn, “Đừng sợ vì Ta ở với con, chớ…