6 bước ra khỏi sự thất vọng

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn…

Sự nghiệp có thể hủy hoại bạn như thế nào

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Khi đọc tựa đề bài viết, chắc hẳn trong tâm trí bạn chợt hiện lên suy nghĩ “Sao có thể như vậy được? Tại sao sự nghiệp có thể hủy hoại tôi?”. Chúng ta hãy cùng xem qua bài phỏng vấn với ông Mục sư Tim Keller đến từ thành phố New York để hiểu hơn.