Hội Thánh Có Cần Thay Đổi?

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam –  Một trong những rào cản lớn nhất khi có sự thay đổi trong các Hội Thánh địa phương của chúng tôi đó là sợ không biết tương lai sẽ thế nào? Vì thế, mặc dù biết cần phải thay đổi, nhưng ai cũng sợ. Sự sợ…

Sức Khỏe Và Trái Tim Trẻ Thơ

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam- Trẻ em bao giờ cũng có một khoảng thời gian gặp khó khăn trong vấn đề tâm lý. Đó là lý do tại sao cần có cha mẹ. Các bậc phụ huynh đừng quên điều đó. Cửa hàng Burger King đã bỏ soda khỏi thực đơn dành cho trẻ em.…