Ba Cách Yêu Vợ

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Bạn có biết điều gì có thể dập tắt được tình yêu trong gia đình bạn không? Đó là một mối thông công gia đình không có sự dẫn dắt, phục vụ và những lời nói khen ngợi, đó là sự biến chuyển từ một hồ sâu tình yêu…

Business Team Leader

Bảy Đức Tính Vàng Của Người Lãnh Đạo

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam – Trong Kinh Thánh, sách Nê-hê-mi là một trong những sách giúp tôi học hỏi được rất nhiều về vai trò người lãnh đạo. Qua đây, tôi muốn chia sẻ bảy đức tính cần thiết mà một người lãnh đạo cơ đốc ngày nay cần có để xây dựng những…