Một nhà lãnh đạo kiểu mới (phần 1)

Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam –  Những ngày gần đây, khi cuộc sống chậm lại một chút, tôi có nhiều thì giờ hơn để cầu nguyện, suy nghĩ thật cẩn thận về một người lãnh đạo cũng như một người đàn ông mà Chúa đang muốn tôi hướng đến. Tôi tự hỏi…